Design

 

Formgivning och design av kläder, inredning och möbler

skissar, skapar, designar i enlighet med din önskan. Illustrera en klar visuell plan som ger dig flera alternativ att välja ifrån innan din slutliga val bestäms utav dig. Du får en färdig bild av skapelsen/vyn med klara visuella beskrivningar (som tydligt visar både bak och fram sidor/kanter samt andra relevanta vinklar) av materialet eller ytan. Dessförinnan får du/ni välja och godkänna “mood boards” som jag tillverkar åt dig/er. Mood board är som en inspirations foto-kollage tavla där du/ni kan bestämma över hur plaggen, verket eller renoveringen ska förmedla för känsla, kultur eller stämning vad gäller färgskala, stil, material, former m.m.

Du/Ni behöver bara beskriva önskemålen och det är min uppgift att samla/leta upp bilder och material prover som ni först godkänner. Utöver färdigt designad material som bekräftas av dig/er innan hantverksarbetet börjar får du även med ytterligare instruktions bilder så att du/ni har med informationen som sömmerskan, tillskärare eller hantverkare behöver för att komplettera hantverks arbetet åt er självständigt från mina om så önskas vid överenskommelse (t ex vid produktion på fabrik i annan ort mm). Ytterligare enklare instruktions illustrationer med detaljerad info om sömnads teknik, eller andra arbets-beskrivningar medföljer i denna tjänst

(Bra att veta: Som designer tillhör verket med dess namn eller märke till skaparen. Original skaparens namn eller märket får absolut inte bytas ut mot något annat vid vidare återförsäljning eller offentligt publicering av verket)

Advertisements