Coaching på svenska

Finn ditt syfte och lev lyckligare! 

Certifierad livs coach, författare och kursmentor  

Varför en bra och lämplig coach är så viktig ?

Att använda sig av rätt coaching är som att ha en bra och tydlig verktygs manual för att lösa sina problem. Men alla svaren och verktygen är egentligen hos dig själv. När du har en bra och lämplig coach lär du dig att göra jobbet självständigt på sikt och kommer också vidare till märkbara resultat i ditt liv. Min uppgift som coach är därför att visa dig verktygens funktioner och vilka problem de löser bäst. Som exemplet här ungefär

”Man kan visserligen spika in en spik med hjälp av en tung sten eller annat föremål i verktygslådan men vill du göra det ordentligt vet du att du hamrar bäst in spiken med hammaren. Särskilt om du har syfte att bygga något stadigt som håller länge. Med ett sådant beslut riskerar du inte att skada dig själv eller materialen du har i lådan”  

Det är ungefär så det fungerar med en bra och lämplig coach. Coachningen i sig är alltså för att maximera eller snabbare komma vidare och säkrare till nästa steg i din utveckling med märkbart resultat. Men det händer också alla människor någon gång att något oförutsägbart händer som gör att man ibland fastnar någonstans. Man kan tappa motivationen, lusten eller fotfästet. Kanske pga kriser, rädslor, hälsoorsaker eller andra omständigheter. Det är helt mänskligt och det går att ta sig igenom ALL problem. Jag upprepar gärna det igen. Ja! ALLT 

Det är därför viktigt att poängtera att du med fördel fortsätter använda dig av olika experter i olika områden såsom exempelvis advokater, läkaren, psykologer m.m. om du redan har startat igång en sådan process dvs? Med mig däremot får du hjälp med att fatta rätt beslut för dig själv under hela processens gång och när du väl samlat ihop experternas expertis

Att använda sig av rätt coaching är som att ha en bra och tydlig verktygs manual för att lösa sina problem. Men alla svaren och verktygen är egentligen hos dig själv. När du har en bra och lämplig coach lär du dig att göra jobbet självständigt på sikt och kommer också vidare till märkbara resultat i ditt liv. Min uppgift som coach är därför att visa dig verktygens funktioner och vilka problem de löser bäst. Som exemplet här ungefär

”Man kan visserligen spika in en spik med hjälp av en tung sten eller annat föremål i verktygslådan men vill du göra det ordentligt vet du att du hamrar bäst in spiken med hammaren. Särskilt om du har syfte att bygga något stadigt som håller länge. Med ett sådant beslut riskerar du inte att skada dig själv eller materialen du har i lådan”  

Det är ungefär så det fungerar med en bra och lämplig coach. Coachningen i sig är alltså för att maximera eller snabbare komma vidare och säkrare till nästa steg i din utveckling med märkbart resultat. Men det händer också alla människor någon gång att något oförutsägbart händer som gör att man ibland fastnar någonstans. Man kan tappa motivationen, lusten eller fotfästet. Kanske pga kriser, rädslor, hälsoorsaker eller andra omständigheter. Det är helt mänskligt och det går att ta sig igenom ALL problem. Jag upprepar gärna det igen. Ja! ALLT 

Det är därför viktigt att poängtera att du med fördel fortsätter använda dig av olika experter i olika områden såsom exempelvis advokater, läkaren, psykologer m.m. om du redan har startat igång en sådan process dvs? Med mig däremot får du hjälp med att fatta rätt beslut för dig själv under hela processens gång och när du väl samlat ihop experternas expertis

FÖR EN GRATIS KONSULTATION KONTAKTA MIG HÄR

Oavsett om det du vill eller behöver är

  • Ändra riktning i ditt liv, återta krafterna efter utbrändhet, minska på stress eller leva mer autentiskt i här och nuet.
  • Tro på dig själv mer och satsa på att förverkliga dina drömmar, starta ditt eget  eller ombilda dig 
  • Komma över själv saboterande beteenden eller bryta andra ogynnsamma vanor  
  • Leva hälsosammare med kostförändringar eller äntligen komma i form  (Ej bantningsmetoder då de inte är hållbara)
  • Uppleva harmoni, balans mer kärlek och äktare relationer 
  • Hitta tillbaks till dig själv och dina drömmar igen efter livs kriser, skilsmässa, föräldraskap, diagnoser, sorg mm. 
  • Förändra yrket, avsluta destruktiva förhållanden med en partner, anhöriga, kolegor eller vänner 
  • Lära dig hantera starka känslor såsom ilska, ångest, rädsla eller komma i underfund med depressionen …  

Så finns jag tillhands för att hjälpa dig komma till botten med utmaningarna och nå dina nya mål 

Alla problem i ditt liv är där för att du ska definiera och lösa de,

lika mycket som problemen är där för att definiera och lösa dig  

KONTAKTA MIG HÄR FÖR INFORMATION OM TJÄNSTER OCH PRISER