Posted on Leave a comment

Toxiskt Positivitet

Att ha eller få en positiv inställning och uppmuntran i livet är väldigt värdefullt. Det är bra egenskaper att ha och gör stor nytta för att balansera eventuella negativa erfarenheter man bearbetar. Det ger rätt element av energier att jobba sig utav för att finna det harmoniska livet man är efter. Men det finns ett annat sätt där användningen av positivism kan vara mycket mer farligare än självaste erfarenheterna av det negativa. Det är när det blir ensidigt positivt  

Toxiskt positivitet 

En form av verklighets förnekelse som gör att man inte vill känna av obekväma faktan av verkligheten som den är. Ett stort macro exempel på detta är relationen/klyftan mellan u-land och i-land i vår värld. Klyftan finns inte där utan anledning utan beskriver relationen mellan dessa olika världar i samma planet. Dvs att i-länder gjort sig förmögna på bekostnad av u-länders resurser för att förmågan att försvara sig som u-land nästan helt saknats men också aktivt förhindrats att utvecklas inte bara genom politisktekonomiska sanktioner men också hot om represalier.

Istället ser vi ofta u-länder kopiera “positivt” bekväma beteenden från i-länderna i tron att de utvecklar sig men förblir genom den handlingen just i det destruktiva förhållandet ännu längre. Skulle u-länder ens få för sig att gå egna vägar till utveckling få vi ofta höra i massmedia om hur dåligt det landet är samt att stornationerna måste ingripa med tvång undervisning om vilken sorts ”demokrati” som passar bäst att ha för att behålla den rätta ordningen i världen som de styrande anser är bäst. Genom att humanitärt men hotfullt spetsa med NATO exempelvis      

I micro format som är i privata situationer och individers fall så fungerar toxiskt positivism precis likadant. Det är ett sätt att förneka problem och se endast det ”positiva” sättet som föräldern, myndigheten, vuxne eller chefen bestämt är bäst att se. Det är också därför verklig och påtaglig förändring är endast möjlig genom generations växlingar eftersom makten tas över av den som vart maktlös. Det som är svårt för den toxisk positiva beslutsfattaren och dennes följare är att verkligheten inte är fullt under kontroll. Därav kontrollen av andras sinnen

Problemen som finns i relationen mellan ledaren och de ledda förminskas därför omedelbart genom tvära förnekelsen samt genom att se till att den som påpekat dessa stämplas som opålitlig, labil och i behov av stöd och hjälp att tänka rätt på ett mer norm liknande sätt. Dvs mer ”positivt” eller rättare sagt ”toxiskt positivt”.  Istället för att adresseras så trycks problemen längre ner undan och skapar en inre kaos och konflikt i individernas psykologiska inre som ofta är uppmanade att förneka verkligheten. Individen kommer därmed mest sannolik att besluta att gömma den mentala kaosen djupare ner i sina inre mentala förråd för att liksom den toxiske ledare fokusera på att jobba med fasaden utåt istället. Belöningen för det är att passa in i normen på ett perfekt sätt. Det är just i den momenten som begynnelsen till konflikten/ klyftan oavsett om det är en relation mellan familjemedlemmar, kärleks par, vänner eller myndigheter gentemot skattebetalare börjar gro även internt. 

Det är också tyvärr här i denna moment som de flesta ger upp. P.g.a av rädsla för ev represalier avskildhet eller ännu värre ensamhet. Med tanke på att ensamhet är människans största rädsla så är den helt befogad och förståelig. Men den barriären är också precis vad naturen ger för att erbjuda offret den förändringen som krävs för att förstå att rädslan bara är den första utmaningen. Inte bara för att konfrontera och komma över just själva rädslan utan också för att lösa problemet.

För det är i själva verket endast känslan av rädsla som hållit individen fången kvar i situationen. Och det är det som den toxiske ledaren använder som bensin för att fortsätta härska. Ens rädsla. Även när offret befarat problem som oundvikligen komma skall vare sig denne stannar eller lämnar. Det är alldeles för många som emot sin intuition beslutar att stanna och övertalas till det med hjälp av just ….yapp!

Situationen kan likna lite som titanic båtens dilemma. När man väl uppfattat ett problem slipper man inte att tacklas med den och sanningen som de säger, är det enda som räddar en i sådan situation. Så varför uppskjuta problemen ännu längre. Eller ännu värre internalisera kaoset i sitt inre? Jo för att man så gärna vill undvika sanningen så gott det går tills det inte längre går

Men det finns ingen annan väg än sanningen ut ur problemen oavsett hur lång man väntat. Det är den enda insikten man behövt för att överkomma rädslan dessutom. Så varför inte möta den tidigt när den redan presenterade sig som ett alternativ så att du hunnit utveckla strategier ut tidigare. Det spelar ingen roll hur bra man än praktiserar positivism ingenting är mer fördelaktig för individen som befinner sig i fara än sanningsenligt fakta. Lyssnar man på sitt inre så förstår man att den obehagliga känslan eller ångesten man dras med är där för att rädda en från den verklig farliga situationen genom att signalera att något inte är rätt.

Andra ofördelaktiga sidor av toxiskt positivism är 

att man kopierar det destruktiva beteendet själv gentemot andra men även missar att begripa världen på ett sunt sätt och istället etablerar en mängd toxiska personlighets drag och beteenden för att överleva såsom arrogans, allmän respektlöshet för folk som man anser är svagare, eller inte ger den vinning man vill åt istället för att på ett korrekt sätt nyttja av det som naturen redan skapat som vinst för människan. Men toxiskt positivism medför även att man gör dåliga beslut i längden och fattigare omdöme pga bristande kännedom om sin omgivning då man ju valt bort att se den för  vad den är istället för hur man föreställer sig att den ska vara. Inkl. omedveten dold rasism eller positiv rasism som jag brukar kalla det är del av ett sådant omdöme. 

Där man på ett positivt men bestämt sätt beskriver ett folkslag för att vara på ett särskilt vis och sedan bli förvånad när de inte agerar så. Det är i situationer som dessa som små barn eller andra som inte kan försvara sig själv far riktigt illa då de omedvetet tar på sig uppgiften att föreställa det den toxiskt positiva människan har för fördomar. Särskilt om detta händer vardagligt såsom i skolan, jobbet eller andra institutioner där man eventuellt har denna onaturliga men vardagliga relation. 

Jag kommer att närmare diskutera i video inspelningar snart om psykologiska projektioner och dess konsekvenser för barn i en annan sammanhang, men det jag vill poängtera här är att det inte bara är negativ rasism som är skadlig för människor oavsett åt vilket håll rasismen är riktad mot eller ifrån. Positiv rasism är minst lika skadlig men det som just är toxiskt med positiv rasism är att det isolerar individen då denne kan ha köpt bilden av sig själv som den bild som projicerats. Individen blir då övertygad att felet ligger hos denne och uppmans att tacksamt ta emot hjälp för att bli ”positiv” igen och får aldrig komma loss från situationen såvida inte denne beslutar sig för att ge sig av helt eller konfrontera

Negativ rasism är i jämförelse mycket lättare att skydda sig ifrån då det är ofta öppet. Det blir däremot svårare att lämna eller trotsa en förövare som den toxiska eftersom positivismen betraktas som ett gott default beteende i samhället. Såvida man inte kommit till insikt om att man får leva med konsekvenserna av att kallas för negativa saker för att att man valt att vara realist då då.

Det absolut farligaste med toxiskt positivism 

är däremot inte bara att man etablerar en inre vana av att leva med falska förhoppningar och en otydlig vardag med uteblivna resultat i sitt liv på sikt men även att man hamnar i en beroende ställning/relation som blir svårare att ta sig ifrån med tiden. Utöver det förnekar man ju sig själv i samband med att man förnekar delar av verkligheten som ens egna interna intuition larmat sig trött om. Man förlorar därmed självrespekten inför sig själv medan man varje gång höjer respekten för de som sätter en i den utsatta situationen man är i. Det här tillståndet är bäddad för sadistiskt psykologiskt oändlig smärta om inte all möjlig orättvisa och övergrepp för offert från vilken förövare som helst. Eftersom man etablerar en systemisk felaktig mentalitet som drar till sig översittare per automatik

Det är ett dysfunktionell och grovt obalanserat förhållnings form precis som i fallet mellan i-länder och u-länder. Dysfunktionen i sig stärker positionen av obalans eller den ojämna klyftan. Varpå verklig förändring kan bara komma från offrets initiativ att bryta sig loss på vilket sätt som helst då viljan för att avsluta det dysfunktionella förhållandet gagnar offrets framtid och inte förövarens. Men då krävs mod att våga adressera sanningen återigen inför alla även när den förnekas av alla i början. Den toxiske människan har ingen annan makt än själva dysfunktionen och beroendet som installerats hos offret för att fortsätta behålla övertaget över offret genom just offrets egna rädsla och missled uthållighet samt av verklighets förnekelsen som praktiseras med hjälp av den så  förvillande toxiska positiviteten.

Referenser

https://ki.se/forskning/att-tanka-positivt-inte-alltid-sa-positivt

https://www.expressen.se/premium/halsa/psykologen-sa-paverkas-du-negativt-av-toxisk-positivitet/

https://www.praktisktvaxande.se/senaste/2019/3/3/positivt-tankande-ar-skadligt

Sam Vaknin https://youtu.be/agdpBRemSgc

Har ni några synpunkter på texten så meddela genom att kommentera samt dela gärna så andra får beredare kunskaper om dessa ämnen och reagera tidigare än senare.

Ha en bra vecka

Leave a Reply