Posted on Leave a comment

Toxiskt Positivitet

Att ha eller få en positiv inställning och uppmuntran i livet är väldigt värdefullt. Det är bra egenskaper att ha och gör stor nytta för att balansera eventuella negativa erfarenheter man bearbetar. Det ger rätt element av energier att jobba sig utav för att finna det harmoniska livet man är efter. Men det finns ett annat sätt där användningen av positivism kan vara mycket mer farligare än självaste erfarenheterna av det negativa. Det är när det blir ensidigt positivt  

Toxiskt positivitet 

En form av verklighets förnekelse som gör att man inte vill känna av obekväma faktan av verkligheten som den är. Ett stort macro exempel på detta är relationen/klyftan mellan u-land och i-land i vår värld. Klyftan finns inte där utan anledning utan beskriver relationen mellan dessa olika världar i samma planet. Dvs att i-länder gjort sig förmögna på bekostnad av u-länders resurser för att förmågan att försvara sig som u-land nästan helt saknats men också aktivt förhindrats att utvecklas inte bara genom politisktekonomiska sanktioner men också hot om represalier.

Istället ser vi ofta u-länder kopiera “positivt” bekväma beteenden från i-länderna i tron att de utvecklar sig men förblir genom den handlingen just i det destruktiva förhållandet ännu längre. Skulle u-länder ens få för sig att gå egna vägar till utveckling få vi ofta höra i massmedia om hur dåligt det landet är samt att stornationerna måste ingripa med tvång undervisning om vilken sorts ”demokrati” som passar bäst att ha för att behålla den rätta ordningen i världen som de styrande anser är bäst. Genom att humanitärt men hotfullt spetsa med NATO exempelvis      

I micro format som är i privata situationer och individers fall så fungerar toxiskt positivism precis likadant. Det är ett sätt att förneka problem och se endast det ”positiva” sättet som föräldern, myndigheten, vuxne eller chefen bestämt är bäst att se. Det är också därför verklig och påtaglig förändring är endast möjlig genom generations växlingar eftersom makten tas över av den som vart maktlös. Det som är svårt för den toxisk positiva beslutsfattaren och dennes följare är att verkligheten inte är fullt under kontroll. Därav kontrollen av andras sinnen

Problemen som finns i relationen mellan ledaren och de ledda förminskas därför omedelbart genom tvära förnekelsen samt genom att se till att den som påpekat dessa stämplas som opålitlig, labil och i behov av stöd och hjälp att tänka rätt på ett mer norm liknande sätt. Dvs mer ”positivt” eller rättare sagt ”toxiskt positivt”.  Istället för att adresseras så trycks problemen längre ner undan och skapar en inre kaos och konflikt i individernas psykologiska inre som ofta är uppmanade att förneka verkligheten. Individen kommer därmed mest sannolik att besluta att gömma den mentala kaosen djupare ner i sina inre mentala förråd för att liksom den toxiske ledare fokusera på att jobba med fasaden utåt istället. Belöningen för det är att passa in i normen på ett perfekt sätt. Det är just i den momenten som begynnelsen till konflikten/ klyftan oavsett om det är en relation mellan familjemedlemmar, kärleks par, vänner eller myndigheter gentemot skattebetalare börjar gro även internt. 

Det är också tyvärr här i denna moment som de flesta ger upp. P.g.a av rädsla för ev represalier avskildhet eller ännu värre ensamhet. Med tanke på att ensamhet är människans största rädsla så är den helt befogad och förståelig. Men den barriären är också precis vad naturen ger för att erbjuda offret den förändringen som krävs för att förstå att rädslan bara är den första utmaningen. Inte bara för att konfrontera och komma över just själva rädslan utan också för att lösa problemet.

För det är i själva verket endast känslan av rädsla som hållit individen fången kvar i situationen. Och det är det som den toxiske ledaren använder som bensin för att fortsätta härska. Ens rädsla. Även när offret befarat problem som oundvikligen komma skall vare sig denne stannar eller lämnar. Det är alldeles för många som emot sin intuition beslutar att stanna och övertalas till det med hjälp av just ….yapp!

Situationen kan likna lite som titanic båtens dilemma. När man väl uppfattat ett problem slipper man inte att tacklas med den och sanningen som de säger, är det enda som räddar en i sådan situation. Så varför uppskjuta problemen ännu längre. Eller ännu värre internalisera kaoset i sitt inre? Jo för att man så gärna vill undvika sanningen så gott det går tills det inte längre går

Men det finns ingen annan väg än sanningen ut ur problemen oavsett hur lång man väntat. Det är den enda insikten man behövt för att överkomma rädslan dessutom. Så varför inte möta den tidigt när den redan presenterade sig som ett alternativ så att du hunnit utveckla strategier ut tidigare. Det spelar ingen roll hur bra man än praktiserar positivism ingenting är mer fördelaktig för individen som befinner sig i fara än sanningsenligt fakta. Lyssnar man på sitt inre så förstår man att den obehagliga känslan eller ångesten man dras med är där för att rädda en från den verklig farliga situationen genom att signalera att något inte är rätt.

Andra ofördelaktiga sidor av toxiskt positivism är 

att man kopierar det destruktiva beteendet själv gentemot andra men även missar att begripa världen på ett sunt sätt och istället etablerar en mängd toxiska personlighets drag och beteenden för att överleva såsom arrogans, allmän respektlöshet för folk som man anser är svagare, eller inte ger den vinning man vill åt istället för att på ett korrekt sätt nyttja av det som naturen redan skapat som vinst för människan. Men toxiskt positivism medför även att man gör dåliga beslut i längden och fattigare omdöme pga bristande kännedom om sin omgivning då man ju valt bort att se den för  vad den är istället för hur man föreställer sig att den ska vara. Inkl. omedveten dold rasism eller positiv rasism som jag brukar kalla det är del av ett sådant omdöme. 

Där man på ett positivt men bestämt sätt beskriver ett folkslag för att vara på ett särskilt vis och sedan bli förvånad när de inte agerar så. Det är i situationer som dessa som små barn eller andra som inte kan försvara sig själv far riktigt illa då de omedvetet tar på sig uppgiften att föreställa det den toxiskt positiva människan har för fördomar. Särskilt om detta händer vardagligt såsom i skolan, jobbet eller andra institutioner där man eventuellt har denna onaturliga men vardagliga relation. 

Jag kommer att närmare diskutera i video inspelningar snart om psykologiska projektioner och dess konsekvenser för barn i en annan sammanhang, men det jag vill poängtera här är att det inte bara är negativ rasism som är skadlig för människor oavsett åt vilket håll rasismen är riktad mot eller ifrån. Positiv rasism är minst lika skadlig men det som just är toxiskt med positiv rasism är att det isolerar individen då denne kan ha köpt bilden av sig själv som den bild som projicerats. Individen blir då övertygad att felet ligger hos denne och uppmans att tacksamt ta emot hjälp för att bli ”positiv” igen och får aldrig komma loss från situationen såvida inte denne beslutar sig för att ge sig av helt eller konfrontera

Negativ rasism är i jämförelse mycket lättare att skydda sig ifrån då det är ofta öppet. Det blir däremot svårare att lämna eller trotsa en förövare som den toxiska eftersom positivismen betraktas som ett gott default beteende i samhället. Såvida man inte kommit till insikt om att man får leva med konsekvenserna av att kallas för negativa saker för att att man valt att vara realist då då.

Det absolut farligaste med toxiskt positivism 

är däremot inte bara att man etablerar en inre vana av att leva med falska förhoppningar och en otydlig vardag med uteblivna resultat i sitt liv på sikt men även att man hamnar i en beroende ställning/relation som blir svårare att ta sig ifrån med tiden. Utöver det förnekar man ju sig själv i samband med att man förnekar delar av verkligheten som ens egna interna intuition larmat sig trött om. Man förlorar därmed självrespekten inför sig själv medan man varje gång höjer respekten för de som sätter en i den utsatta situationen man är i. Det här tillståndet är bäddad för sadistiskt psykologiskt oändlig smärta om inte all möjlig orättvisa och övergrepp för offert från vilken förövare som helst. Eftersom man etablerar en systemisk felaktig mentalitet som drar till sig översittare per automatik

Det är ett dysfunktionell och grovt obalanserat förhållnings form precis som i fallet mellan i-länder och u-länder. Dysfunktionen i sig stärker positionen av obalans eller den ojämna klyftan. Varpå verklig förändring kan bara komma från offrets initiativ att bryta sig loss på vilket sätt som helst då viljan för att avsluta det dysfunktionella förhållandet gagnar offrets framtid och inte förövarens. Men då krävs mod att våga adressera sanningen återigen inför alla även när den förnekas av alla i början. Den toxiske människan har ingen annan makt än själva dysfunktionen och beroendet som installerats hos offret för att fortsätta behålla övertaget över offret genom just offrets egna rädsla och missled uthållighet samt av verklighets förnekelsen som praktiseras med hjälp av den så  förvillande toxiska positiviteten.

Referenser

https://ki.se/forskning/att-tanka-positivt-inte-alltid-sa-positivt

https://www.expressen.se/premium/halsa/psykologen-sa-paverkas-du-negativt-av-toxisk-positivitet/

https://www.praktisktvaxande.se/senaste/2019/3/3/positivt-tankande-ar-skadligt

Sam Vaknin https://youtu.be/agdpBRemSgc

Har ni några synpunkter på texten så meddela genom att kommentera samt dela gärna så andra får beredare kunskaper om dessa ämnen och reagera tidigare än senare.

Ha en bra vecka

Posted on Leave a comment

Perspectives

Fears and inferiorities

Ok most people that know me on social media somewhat knows my reasons for dismissing feminism as a woman supporting movement. Quite the opposite it sows a lot of hate and injustice among women in modern days. But it doesn’t need to be so 

Nevertheless it is so simply because there are issues that haven’t been correctly addressed in terms of justice and how history have formed todays society. But I am not gonna go deep in history lessons now as many of us actually know the facts and the truth about it all already. It’s  not really that we don’t know but that we know and won’t speak about what we know that is the problem. 

However it takes a lot of courage and lingual skills and techniques to adress this sensitive issues. No one wants to speak about such tough subjects as the hate between women.  And certainly no-one want to admit the truth or even be conflicted with uncomfortable facts when pretending  to not know is an option. Nor men or women want to face their guilt voluntarily really.  

However, I have noticed that men tend to be a little more direct even when they refuse to see the full perspectives or agree on the issue I am about to adress now. Which is the hate between women and in particularly between different races. Of course this differences between women makes it easier to discus with men since men are more interested in the positive aspects that benefit them. Anyhow it also make it easier to address the problem thereby and progress forth to some solution or to a higher consciousness and perspectives. That is what progress is. To increase your perspective and thereby your progress to better position. And it is after all progress that modern feminist women want inorder to achieve equality right? Then how can that be done by totally denying truth?  

As a christian woman I don’t honestly believe women and men are the same and so how can they be equal? They were created to complete each others weaknesses and strengths not become competitors. To me it is the most strange thing to resemble a man as woman. In fact I don’t think I compete with anyone at all. I have too many of my own goals and struggles to do so. And so I guess I tend to miss that not all are as free minded as some of us are and easily feel the threat when the truth happen to be outspoken by the likes of me.

As a christian woman it is not my job to degrade feminism even when I at times joke about it because I don’t agree with it. Simply because it won’t solve women’s issues. Because change requires discomfort by addressing truths and above all sacrifices. And in todays world women or feminists are not aiming to sacrifice or address the full truth with all its discomforts. So how can feminism reap what it haven’t been sowing? But I know of a savior that have sacrificed more than enough to save men and women’s pain and injustices. Unfortunately modern women are not interested in this savior at all and will ridicule it rather than understand it. They are fully capable and want to save themselves by their own means, muscles and power. 

Yet something just doesn’t add upp. I know women after all are spiritual beings, spiritual leaders and nurturers of our world but too busy competing with men on irrelevant things. A challenge they never will win. My message or point in all of this is therefore  not to disempower but to share my perspective in how women can win it by using the right means. Women’s natural strengths and gifts are more spiritual or psychological than physical. The injustice that have been created for them by the aid in their own bitterness and resentments of the hurt they got from years of abuse from ignorant men.  

So I am writing this post to help you sisters address the problem because the only way to come out of hell is through it. And since I have been through hell my self I know the owner of that place and how cruel that spirit is and how possessive it can be. I know the tools I ve used to come out of there a little bured but unhurt and untouched from the evil. Yes, I tell you I walked literary through ”the valley of death” alone and with only my faith and my tools. It was and I know it will be a challenge for you too but, that’s also all it is. That you can and will win it. The revolution happens from the inside when you face the naked truth for yourselves sisters. So I ve listed 5 supporting points to help and be guided by here below

 1. Be your self. Speak honestly and address your challenges to your self, your partner or family and friends
 2. Speak truth and face your own misdeeds towards other women. Don’t hide them and be cautious not to speak only out of hurts. But be proud of your self for knowing your strength, value and genuine relations to other genuine women.
 3. Dear ask for forgiveness (privately) and make necessary changes you need for yourself and force will work with you not against you. Because what you are against is against you and what you support supports you. Remember that that’s a rule of the universe. Start genuinely supporting someone who needs support not inorder to get praised for it but because you want to support that person from your heart. 
 4. Stop expecting men or the patriarchy or hold anyone on the opposite sex responsible to the issues you face. They know already but they also know that you don’t care enough about it your self obviously. Otherwise you would ve made a different decision. The problems you experience are there for you to develop coping skills with them or eliminate them not to dwell in them
 5. Do not compare your life with anyone  nor men or other women unless it is to help others to reach to a better level or better yet to at least your own level and know that by doing so you will automatically move up many levels of respects for your self even when no one notices of it. Trust me on this. No ones praises or confidence in you shines better than your own self confidence at the end of the day. Integrity is about self value 

Trust the process and your intuition. What is right is not always comfortable but it feels right and won’t hurt you only challenge you. 

Everything in life fixes itself when one fix oneself first. So sisters fix yourselves and you will fix the world including men by adding your own fixed strong perspectives in it. Stop trying to fix men so they can fix the world for you. They are not capable for this at all. You will only be adding more fire to the burn in hell. Heal and mend your self instead and you will heal and mend plenty more in this world 

If you need one to one coaching to cope with fear or inferiority issues that a lot of women deal with due to being undervalued or mistreated by men or other women contact me and inform me how I can contact you for a free trial session. 

Posted on Leave a comment

Syftet

Äntligen är den publicerad. Det går att beställa boken från vilken bokhandlare som helst, men klicka här för att få hem den nu så slipper du portoavgifter fram till 30 Nov 2020 och har den hos dig inom bara några dagar.

Har du frågor kontakta mig här

Finally my book “SYFTET med livets utmaningar ” meaning “The PURPOSE of our challenges” is published (in Swedish) and can be ordered here or in any other Swedish based bookstores and libraries for lending. I am working on the english translation at the moment and will make it known when it’s done.

To ask any questions click here.

Blessings <3

Posted on Leave a comment

Straightness makes the best associates

We all make mistakes no one is perfect and so it is normal to think people are as nice as you are and act nice back. But reality is a lot of them are nice in order to take advantage out of your genuine niceness. While many more try to hide their shortcomings by being extra nice. Others will abuse nice politeness so they can keep ignore you as well as burden you with the consequences of their ignorance, negligent misdeeds or unprofessional decisions on your behalf. Don’t be fooled by nice words only, make sure you check and double check facts and results that go along. Above all, know their purpose and intention. Always do a background search and seek the truths behind the niceness. Preferably before you totally immerse into their game with your head in first

There are many ways to cut down on mistakes and speed up the way to better odds and successful outcomes in life in whatever endeavors you struggle with. Today I will share with you some of my own intuitional insights as well as empirical experiences of such life lessons. On how to lead your self out of disadvantageous circumstances that hold you back from achieving more and better results or ”luck”. Yes in my world ”luck” is halfway self made and halfway supernatural coincidence perhaps. But be sure that luck too can be produced until the supernatural occur. You need genuine commitment, pure actions, a sharp mind or what I call intuitional inner guidance to make it occur basically. When the timing is right which it always is for the prepared ones the equation is called luck

See, there are many small, very tiny little details we miss when we are making mistakes and end up in a bad decision. Oftentimes we tend not to know of these very small details. Open communication even within only your self is vital inorder to adress them. Otherwise they end up as expensive lessons for you to repeat so you think it is reality when it isn’t. Most people don’t even know how they fail or mistake until much later afterwards. They have no clues that they might have been misguided to make them. Clarity and forthrightness are the only vaccination against this problem but sometimes you just have to make mistakes to understand the consequences. 

The problem is that even then when they happen many people don’t want to be aware of their mistakes let alone recognize them. But it is highly advisable to thoroughly analyze them just as a surgeon does with a tissue sample in the lab in order to have the smal information that have great implication on the overall health. So don’t skip the opportunity to study and recognize them  

As you go along into being better and better you will notice it is the smallest things that makes the most differences in terms of the bigger results you want. The better you get the more your enemies will be at work to pick up and record even your minute errors or whatever you missed behind. So it is good to have your perspective clear and your communication straight from the start within your circle. With well developed points or arguments to back up your decisions. At times your intuition alarms you very loudly for you to avoid some automatic impulses or habits right in time, so pay attention to the gut feelings also when making important decisions based on the small stuff. 

Don’t listen to your pride or ego at moments like that. Stay rather calm and listen within. And when you have summoned enough learnings and confidence you will start to notice the tiny little bumps of warnings signs automatically everywhere thereafter while most easily miss them. They kind of give you that ”fishy” feeling about ”something that just doesn’t add upp” in the midst of the perfectly ”nice” appearing moments or places. Even when you yourself have prepared very careful and feel confident. 

That is the perfect time to investigate immediately by just asking questions ”nicely” and calmly and pretty soon you will find out that someone despite the ”niceness”, friendly or presentable appearance have not been as careful, as prepared or as hardworking as you have been with the details. They may be ”appearing” to be. Sort of playing a role or what I sometimes call simply being ”nicely fake”. Not necessarily consciously but because they don’t know any other way to be perhaps. Oftentimes they don’t know themselves about this. Or they think that you don’t notice these small things or care about them because they themself lack that special care and attention to the details as you have learned to do through your hard work. You see?! No struggle is in vain in life

When you discover a moment or situation like this it is crucial and obviously the best time to make a total stop, a full U turn, if it is possible for you to do that. Or halt and investigate at least, do’t make any further steps forth ignoring your gut feelings and find an exit immediately if there are any dangerous consequences involved. In my own personal case one of the people that I put trust and responsibilities towards actually was about to commit a disaster decision on my families behalf but thankfully we immediately got straight to the points early enough and adress the problems before any mistakes were committed in this case. 

In a previous case however I myself had been to ill, exhausted and  naiv prior to the decision and therefore not as clear, confident and sharp as I normally am. Instead I depended on my trust towards my associate that was ment to decide on my behalf and ended up with an unpleasant outcome. It became a sour lesson off-course but not without being juiced out of all its learning values for a next time. In this latest scenario we started actually by ditching the small talk and overflow of politeness or fear of being real and raw by me being intrusive and decisive  

I appreciated the initiative taken by my new associate to get to the bare truths immediately. We straighten out most of the minutes questions and both felt comfortable after getting rid of the misleading and suspicion creating politeness. Specially in Sweden where we have this ”dis ease” of being polite almost to the levels of a mental illness standard. We are programed almost to intentionally miss the dangers to our own lives. 

We keep quiet due to fear of being socially outcasted. We ignore our gut feelings warning us because we want to melt in within the larger system and keep our day jobs or because we are afraid no one will support us. Regardless, straight talk is the best kind of talk to any dangers ahead. Just like the gut feelings inside you that call your undivided attention by worrying you in order to seek more clarity. Politeness does rather the opposite. Make you play a role and thereby forget or miss smaller fractions of reality. I’am not saying be impolite and to cultivate an ugly behavior at all. I am saying keep being nice, keep it short, question, check facts and above all listen to your guts. For more information on how to learn to listen to your guts and your intuition, I once again recommend my book ”SYFTET” or ”THE PURPOSE”

To me it is important that I feel trust and honesty in order to have that team spirit within my circle. Be it business partners, customers, friends, family ans. I don’t do ”just buisness” mode unless I have too off course. But when it comes to creating longsighted trustful relations within my group I don’t work that way of the Swedes. Which is why I have left my hired jobs and started to pave other ways of more genuine kind of economical security for my self. And off-course my enemies works very hard to destroy my paths in every way they can, if only they could? Why my own honesty and openness inside is important I have come to understand, not only for me, my health and immediate family but also inorder to stay ahead of those that don’t like my paths and therefore win over them and achieves more successes. The thing about honesty is that when you are honest you kind of create this uncomfortable aura of surrounding around you. Specially amongst those that have dishonest intentions so they sort of reveal themselves unavoidably and unintentionally. 

But the greatest about honesty is that it can also trigger those that want to be more honest to speak their minds so they finally adress the elephant in the room and handle the issues, problems or whatever the deal is you are meant to be co-working about. So self honesty is the bast defense against others dishonesty basically. Everything starts with your self first. That is how you lead yourself and others in the most effective way out of the dangers of fakeness or ignorance of others politely 

Because people are always ready to project even the tiniest of their own failures on to you if they know or feel you are ill prepared or unaware of them. Start by trusting your guts and staying real, honest and open, to yourself first so you don’t miss the tiny stuff that will give you clues as to what you should be questioning in a situation where everything looks fine but that gut feeling is unsettled within you. As a spiritual person that I am I see this insight as God leading us away from our enemies this way. 

As an analyzing human (without the spirituality) I see it as a smart and clean way of sharpening your own tool ”the brain” to detect the frauds and traps ahead. When you have less clutter in the brain, your mental eye see clearer too basically. As Jesus also once said (religiously or ironically enough). Anyhow, For those you lead wether it is only your own self, your children, your business, jobb, project, court cases or your association group and other circles, start with addressing the small odd stuff that worries you. And don’t let others mislead or convince you to be fooled by shallow niceness. Stand in the truth so you can better see the little traps, hurdles or untruths hiding in the background waiting for their chance to drag you back to their low levels  

Posted on Leave a comment

10 Climate thoughts and 1 Greta

I have tried not to utter much more about our international success and swedish child pride Greta Thunberg, mostly out of respect and concern for her own privacy as a person and most of all a child. She gets more than her share of unintentional bashings from every corner already anyway. But regardless my own opinions she remains a topic in the limelights with a spotlight directed on climate issues. So it is almost impossible not to address her if one is to address the so called ”climate threats”. Instead  I ’ll make my 10 points here clear for those with reasonably happy and healthy minds. They are not alone in wanting to remain healthy psychologically, but still ponder on other alternatives of climate solutions than to be depressed about this ”threat”. Obviously, unlike Greta I don’t think that your psyche being healthy and happy is the problem and therefore not the only solution either. Stay calm the world will not go under because you are ignorantly happy. No one needs to distress in panic in order to care or understand about our climate problems. But we do however have to open our minds and understand as well as question more about it. Preferably from deeper perspectives if we aim to solve at least some of the concerns Greta expresses for example. Hence, I am aiming to make us understand a bit more by explaining  the following 10 points 

 • 1) Ok firstly No! Nobody hates Greta Thunberg. The opposite. Many sympathies with her condition and concerns if not admire her deep care about our environment. But she is still a child and above all a child with extra needs. And as a typical child, should also be treated as such for her own sake and wellbeing. This is the problem with European or western kids these days. No body dears tell them the truth anymore. The first concern many of us have for Greta is, her own safety. She cares so much but who cares and caters for her own needs as a child? As a mother it is worrying to witness her distress? I cant help to wonder, is it those that support the hype around her or is it those who tell her the truth by meeting her with questions and even harsh criticism that will help her in this matter? None of them but her parents and family have the ultimate responsibility to cater for her needs at the end of the day. And every child’s basic need is safety and security first and formost. So where are they? Her parents? Signing papers and deals on her behalf? Well, they need to be more visible so they can be more responsible for her and for what she is put through
 • 2) More importantly, the question is, as parents how can they prepare her for what is coming due to the huge publicity. Because she needs to develop her arguments for this very important cause, now that the spotlights found its subject. If she is not able to meet the critics that can meet her ideas and scrutinize it, chances are it will not end where we would want it to be. And that is a waist of the important job she started? Or hold on…was it only through our emotions and through our sympathetic self censorship the climate is ment to be mended? No wonder why a child like her is at the forefront then? In that case, I predict it will only last for a short period, all this enthusiastic climate buzz. Once again, like so many other charity hypes and buzzes before it. As we all know, when it comes to changes in environmental care, consistency and long term action plans that proceed successively are the keys. Most importantly we all need to investigate our own everyday behaviors as consumers or producers and apply easily implemented changes so the behavioral change can last and rewards us with results. This need to be implemented specially in developing countries since they are the ones lacking systems and facilities to care about the environment as we do over here. Perhaps with a bit of incitaments funded by the west they would do much better in place? Because according to many environmental reports, this type of environmental adjustments are mostly needed over there. What we all don’t need anyhow, is another short lived trend that will benefit some promoters only here in the west.. Haven’t we learned enough from charity organisations with almost 0 results in Africa, Haiti, Asia for example? ”Change itself is the most constant there is”. Change is not a trend. It is adjustment to life basically. So live and let live, not panic or play”kind”!
 • 3) I have no doubts that Greta is authentic and her attention to this concern is greatly appreciated from my point of view to be honest. Because I agree with many things she stands for. But I am an adult and would never let a child stand for my causes, mistakes or responsibilities. Specially as a typical habesha parent with the mentality that children should at all times be protected at all cost and never become an exploitation material to this degree. To be used as targets for a topic so great and endless. And when there are two grown parents at home that can take some of that kind of role too. To ”protect” in this context is not to hinder or stop the child from fulfilling their purposes but to keep the child in-tune with reality also and foster a healthy and appropriate relation with it and the greater public. They would’ve done her more favor if they helped her understand the psychological make up of ”anxiety” or the panic syndrome she fights to cope with first of all 
 •  4) No! People or Gretas critics are not all envious of her situation believe me. Well, not all anyway. A Childs basic needs are not to be at the stage of attention on a political drama in the midst of psychopaths that benefits from one’s genuin pain. A child may want and enjoy the mass attention for a short period but a child cannot handle the backside of that mass attention and the stress and anxiety it can bring. Therefore a child and specially a child with special diagnose as Greta has, is most in need of feeling secure by being accepted, heard, understood, supported and loved for what they are. NOT because of the cause they stand for. Rather because they already are the cause we should’ ve stand for as parents. In other words Gretas premature but very awake and painful mind is awakening us all adults to be more responsible for her personal pain. But my point is that her parents are those that need to wake up the most. Specially for her sake so she can cope with the anxiety in a more healthy and private manner 
 • 5) Personally, I happily welcome Gretas attention to climate concerns as I my self have been determined to make a U turn in the fashion industry not only through my opinions and actions but also shopping habits as well as finding alternative solutions in my own lifestyle since a a while now. This is also part of why I am addressing this issue since I feel it concerns me as well. Bt also why I am taking the actual steps necessary within my capacity specially in my own work at my own new fashion brand Tsuriy. By not only developing and incorporating organic and chemical neutral materials but also by braking the vicious ”trend” oriented seasonal fashion cycle tradition so popular in this industry. It has off course cost me a lot of time and many customers. But I believe it is well worth it. Just as Greta I know I had to DO more (for my self). More than just protest the big multinational global corporations abusing our earthly resources and using people in poverty far distanced while serving us cheap merchandises to uphold our lazy lifestyles over here. Or in other words my aim is to also end ”slavery” for the population of developing countries and work for social change as much. Because these issues are interrelated and cannot be solved separately. It is time we have a wider perspective and consider the whole picture as well 
 • 6) At the same time, I honestly feel hesitant to join those that promote themselves through someones mental illness, anxiety disorders or child labour here in this part of the world either. Even if I do agree with Greta that the western society needs to wake the hell up from the passivity of taking appropriate responsible actions instead of just use opinions. And yes she is right when she says that people will only wake up once they experience the disaster of their actions firsthand but that message needs to be heard also by the leaders in Asia, Africa, South America and others that do more harm to their poverty stricken populations and selling of their natural resources for almost nothing to us here. 
 • 7) I agree very much with Greta on the matter it self and yes she might deserve her rewards and medals for sacrificing her personal safety and comfort perhaps. But what about the vulnerable people with nothing, not even parents, that still pay for our mistakes in the west. Who rewards them the justice they need? Children younger than Greta that are enslaved at Congo’s dangerous mines. Where are their prices for sacrificing their lives for our glamorous lives with latest mobiles phones here? No! I WILL not use Gretas vulnerability here regardless. And NO! I definitely can’t use her methods as solution either. Panic will not solve the problems even if I understand Gretas feelings. As a mom to a child with similar diagnoses (and maybe with a diagnose my self) my job is to stay calm, listen and understand first, in order to guide myself or the child to healthier ways of expressions. As one can read more detailed about my struggle in my book titled ”Syftet” addressing some autistic tendencies and parenting
 • 8) However, to dismiss Gretas critics as jealous or hateful of her is to halt the discussion she succeeded in igniting. But it can’t pass without further debattes to result in necessary actions. This is just the nature and order of our world. According to how the media portray her cause however, the narrative is that she seems to seek appeal within the higher governing orders. So they can make decisions over our heads and dictate to us all on how this climate adjustments should be punished upon us without our opinions or agreements about it. Without debates, evidence or understandings of the problem preferably. Which in my opinion is not only undemocratic and wont give the end result she really hopes for. Assuming she is a freedom and democracy respecting citizen that is… 
 • 9) I speak a lot about having a purpose in ones life. Greta Thunberg has definitely found hers early in her life. Perhaps through all her pain? So I want to conclude my thoughts with the fact that she without a doubt managed to fulfill this already even if the future is yet still brighter for her hopefully. She alone and as just a child managed to open and put the discussions about the climate at the forefront again. But that is it and maybe that is enough? She is only a child at the end of the day. She should be left alone after that or be able to argue when she is mature enough to have research, facts and healthy methods that backs her very passionate ideas and why not some suggestions for action plans or solutions too soon? Because to discuss the topic is to discuss world politic and the global policies that run our world as well as refer to history of capitalism that have given way for how our world looks like today. Or how the problem came about and still exists basically. Greta seems to have only captured the worrying perspectives. But if we all talk about the causes honestly and openly without censorships then maybe we actually can get somewhere with the solutions and results also? Or even actually take the necessary steps in the right directions for once?
 • 10) Finally, I would like to end this by saluting Greta for her dedication but I still feel that she needs and deserves to enjoy her childhood as a child and not be used or abused by supporters, critics, the media, the politicians, and everyone else benefiting by her pain ridden image as a self proclaimed climate guru. She is just a decent and fine young lady hopefully with a bright future. She is not meant to carry all our sins and be crucified, there is no need for that. Lastly, this is how environmentalists like me differ from her and her massive followers in the west. See, I and those with similar conclusions as me are convinced that the earth and environment will manage absolutely fine without some of us humans. But all of us humans need to adjust and respect our nature for our own and future generations sake. Those who don’t will basically eliminate themselves eventually. Therefore, there’s no need for crucification. Only enlightenment on how we save our selves and our future generations by learning and communicating is enough
Posted on Leave a comment

Easter Poem

It is the second weekend I ve been to this same place 

at Gustaf Adolfs torg on the exact spot and space

to honor two brave late heroes  

Both young men that brought so much hope

with promising future but heavy burdens to cope

Their lives suddenly interrupted despite determined goals 

Both truth seekers with minds wide awoke

For freedom they fought by any necessary means

a message conveyed due to the truth they seeked

Two passionate humans with 100% humanist hearts

that beated for fellow humans and our continuing tasks 

Genuinely caring for their friends and family

as well as for the people in their beloved country.

As a nationalist, I relate to the message they unveiled. 

After all they cared not only for the countries they lived in 

but also for the nations of their origin. 

And that is what brought me here. 

To show gratitudes and drop a tear

saddened by their loss in a world ruled by missinformation and fear

A world desperately needing their level of commitments

but grateful am I yet for all their accomplishments. 

I light a candle for their precious souls 

Maybe they see from above and shine a hopeful glow

to re-light our courage to be inspired and grow

I hope they see that we do appreciate 

The sacrifice and grind they made

With their truth chasing lives they informed of so much

showed us the frenemy that lives within, without and among us. 

Fear, jealousy, hatered, fakeness and greed. 

All of these emotions are tools of the enemy

and they live and hide in you and in me 

See the more aware we are of our true loving nature  

the more we are bound to treat each others better 

the more we are aware of our hidden sides 

the more we maintain our power and rights

He will tempt, control, steer, use and divide 

But the more truthful we are to our selves and decide

the less he can influence our own lives

If we consciously choose to be tools of peace 

the more trickier he will be at using make beliefs. 

He loves to lead by lies and illusions 

And hates to face reality and your own conclusions

We know of this and forgive to move on 

like Jesus have showed us once in time upon

With his life, at Easter and the cross he was hanged on

They say our lord Christ left earth at the age of 33 

just like our Swedish-Palestinian hero Bechir 

and like the great Eritrean-American star Ermias Nipsey hussle 

One of them an outspoken muslim defamed and segregated 

the other a christian black success so had to be murderd

One of them a crucified jew by his own folks and decedents 

For teaching wisdom to the next generations 

about how to find eternal freedom and salvation  

Children of immigrants chased out of their nation. 

Like many of us in this new next generation. 

Thats why they represent many more than me. 

Both addressing structural deceits

Systemic injustice of the ruling regimes

by the super powers and big global elites 

Patriots with respect for ancient traditions 

despite western upbringing and their modern situation

In-between two cultures stil they kind of fit in 

But without their roots, never really to deep within. 

No lack of roots was seen yet in their grand spiritual being 

that deeply connected with the true universal meaning 

they lived their lives with purpose and a clear missions

Didn’t waist no time on fake political correct bullshitting 

The only difference between the two 

is that one of them lived in Sweden too 

He voiced the betrayal faced by many native Swedish white victims 

targeted by their own kind for old past white mans sin  

While Nipsey for his community hussled 

He also kept changing behaviors and struggled 

to have his people safe in the city they all lived in 

that he himself was once born within. 

His success repaired so much more than the image of artistry

He is an example of how our people are now meant to be 

Both doing what is ideal and of good report 

with the aim to care for human souls 

They cared less of anyones ethnical histories 

only about the people and the peace they were making

Their brotherhood built with trust remedied so many lives

to whom they until the end served and tended

With love and respect until their own time ended

Posted on Leave a comment

Är Hen Manligare än Mod?

Här är hen. Den svenska gubb-tanten som inte kan se annat (än i det här fallet) ”mina sexuella fantasier” när jag debatterar i syften att få andra att förstå bättre och på så vis inte bara förändra, förbättra min och mina barns framtid men även gärna alla andra i liknande situationer. Speciellt efter allt jag själv mäktat med i detta livet. Men allt jag har gått igenom och mina syften på sociala medier enl denna pervo-mentalitet är för att tillgodose ”mina fantasier” som han själv förslagsvis kreativt skräddat färdigt för mig som i bilden. Första gången jag argumenterade och hens ”snusk knapp” kom ur styr var ironiskt men typiskt nog när jag diskuterat ökad förståelse och insatser för svenska “ungdomar” med särskilda behov eller utsatt bakgrund. Han vände hela det ämnet till att handla om att ”jag egentligen var ute efter en pappa figur själv i just honom” när det egentligen är hen själv som vän-förfrågat, knackar på och oavbrutet provocerar med åsikterna. Vid andra tillfället kom hen själv till min fb tidslinje och ogillade bittert min teori/ slutsats om att svenska män sorgligt nog lider av modlöshet, brist i manlighet då de är ofta överkörda eller missledda av en skev feministiskt politik ”gone wrong” idag. Sanningen svider alltid lite i början så är det, men det är där och ingen annanstans befrielsen finns

Tredje gången hens vithets privilegium blev lätt kränkt var när en annan sosse liksom hen själv pinsamt förlöjligad förlorade argumentet mot mig i en ganska harmlöst oseriös argument. Men mot en kvinna ändå och svart dessutom. ”Gud förbjuder att en sån ”stjäl/tar” friheten att tala öppet om politik utan att fråga om lov först. För enl dessa perverterade vita mentaliteter är en sån kvinna menad att vara endast ett hemligt sex objekt som de kanske kan hålla i en källare eller så vill hon nog detta själv på helt egen hand så klart…såvida hon inte annars blir en reguljär invandrare som man inte bryr sig om än att diskutera hennes typiska offer roll. ”Ja med tanke på att sånna färgade kvinnor inte har annat val i Sverige så…..” brukar tankegångarna hos dessa fossil gammalmodiga människor rulla vidare i allmänhet innan deras offer roll kan komma till eventuell lönsam bruk. Mycket likt den process de flesta smidiga förövaren, pedofiler och groom-ers opererar i jakten på sina nya offer. Precis på samma sätt vill dessa sorts förtryckare alltså först övertyga offret till lydnad med skambeläggning och genom att projicera deras egna iden på offret. På så sätt deltar offret i sin egna förtryck men också kan ta hela ansvaret själv för illdådet av ren skam därefter

Men detta är inte allt utan denna ”svart kvinna” fetisherande lätt kränkta gubben tar även och samlar sina gubbar som anmäler till FB för att tysta mitt protest emot hens bisarrt påstådda fixerade på mina sk ”fantasier” dvs. Helt oförstådd om vem jag verkligen är och vad mitt #syfte handlar om. Det positiva i det här är att han tar upp detta ämne och den förvirrade tillståndet denna åldrande hen och hens gelikar lider av för det finns få som idag pratar lika öppet som mig om skillnaden mellan manligt och kvinnligt energin som två separata entitet. Helst så ska ju det suddas ut enligt den svenska normen. Om han ändå bara hade tålamod nog så hade han istället fått läsa allt om mig personligen och nästan hela min själ som öppet berättas i min kommande livsverk i bok format. Han kunde då besparat sig sina fantasier till sig själv och inte avslöja vad han sysslar med när han provoceras utav synen på mig eller andra svarta fri/oliktänkande och talande kvinnor. För det kommer komma en hel generation av dessa i världen snart

Dessutom kan jag garanterat bekräfta snuskhummern om att jag aldrig haft en bättre och ”seriösare relation” än den jag har idag både till mig själv och de jag bryr mig mest om. Just på grund av att jag är så ärlig mot mig själv och mina närmaste främst. Tack. Men nej tack för ev dolda erbjudanden fr hen därmed. Däremot är tvärtemot hens teorier om mina bröst drömmar inte så särskilt stora alls tyvärr utan de kommer förmodligen förbli relativt små i detta liv iaf. Sorry to disappoint! Kanske råkar de se större ut i några bilder där mönstret på tyget kanske luras lite? Men låt ej luras, de är små. Jag är nöjd med de jag har hursomhelst och alltid vart egentligen. Tacksamt nog. Större muskler säger jag däremot inte helt nej till ändå? Tror jag, Det är ju minsann bättre än en konstant lätt kränkt och provocerad snusk fabulerande svenskt gubb-tant…of yesterdays modell liksom? Det är jag övertygad om att de flesta (svenska) kvinnor tycker också tyvärr förutom förhoppningsvis hens fru. (Om hen har en?) Det är annars bara att titta på feministernas dubbelmoral för att konstatera vilka sorts män som de helst respekterar. De goda nyheterna i allt detta elände är dock att det faktiskt finns ett hälsosammare och bättre sätt att åldras på även för män. Det finns hjälp att få för de som lider av all sorts villfarelser i ålderns höst. Men framförallt vill jag poängtera att det minsann finns andra alternativ i nyare, fräschare samt mycket sundare  sätt att vara man på idag oavsett ålder. Alltså nya manlighets normer att anamma om man vill utvecklas vidare från den där passiv aggressivt feministiskt förtryckta manlighets rollen som svensken kanske ovilligt tilldelats. På sikt kommer jag ev erbjuda coachning för de som är intresserade av att gå vidare med sig själva från denna roll i livet

Manlighet behöver däremot inte betyda att gå tillbaks i stenålderns spår med en slags rollspel av den gamla utdöende modellen där män var brutalt aggressiva, förnedrande eller trakasserande mot andra människor, varandra eller mot barn och kvinnor. Eller emotionellt helt otillgängliga. Nej tvärtom. Den nya manligheten liksom den alltid definierats genom tiderna är egentligen om att hitta sitt inre styrka genom sina känslor. Den styrka som alltid vart där väntande på att bli upptäkt och respekterad för sitt naturliga existens. En inre muskel som inte fått sin beskärda del av träningsbehovet så den försvagats i all denna feministiska passivitet som pågått så länge. Men som med större mod, ärlighet och mening kan förvandla vilken feministisk hen som helst till att vara helt sig själv som den MAN han verkligen är. Visst är det möjligt att vara sig själv även när det naturligaste men samtidigt det svåraste. Det är trots allt syftet med sitt liv och med min bok som handlar om att hitta sig själv oavsett om man är man eller kvinna. Det allra första viktiga steget för en sån personlig utveckling är att man först fått nog av sina lögner, falsarier och fasader samt själv önskar att ärlig bemöta sig helt avklädd dessa falskheter totalt sårbar och naken. Alltså själsligt naken då och inte fysiskt 🙂 Så låt kläderna sitta kvar på tack. Och behåll gärna fantasierna i det privata sfären då denna bok kommer handla om verkligheten som den är men som få vågar adressera.

Posted on Leave a comment

Love and peace

Yep! I know the headline is a little bit of a cliché but it truly is a wish worth wishing from the heart anyhow

To reduce more clichés, sometimes pictures are more necessary in accurately describing what one wants to express. So I summed up these photos of moments that I love and appreciate in a very short compilation video. In the hope that love and peace reaches out even further towards everyone but also to you

If you are habesha then you probably understand the words of this song in the video and undoubtedly agree with me when I say that “truly it is no better time to be habesha” at this moment in time of peace and unity. If you have read any of my earlier blogs involving political issues on this subject, then you also know that peace indeed was mine and most likely or hopefully your highest wishes too. No wonder why it feels almost like a miracle has come to us habeshas? Experiencing it here and now in our own lifetime after decades of conflicts is indeed a dream come true to me. Hence the choice of this beautiful song by “Wedi Gebru” says what I feel, better than my own words right now

Since I have brought the issue of gratitudes up, I might as well mention my own thanks to everyone that have helped me and are still supporting my causes through all this process of making mine or our dreams come true as well. Yes, we’re all connected in the end. Your dreams come true is ours too and vice versa. So despite the fact that I have put a lot of work to what I am doing right now and the fact that I have had some major hinderances by some sad and lost individuals, I’ve stil managed to accomplish all things that are closest to my heart (and counting). Even when I at the same time admit that it looks as though I’ve done only tiny steps forward outwardly. Inwardly however my struggles have contributed a great deal to so many new insights and experiences that I can’t wait to unleash in coming projects.

One of them I can reveal at this stage already, is my book that is currently being edited before its release by approximately end of this year

So stay tuned follow Tsuriy facebook/instagram page for other details until then ….

Lots more love and peace

Posted on Leave a comment

Belles

If you are an Eritrean or a habesha diaspora from the time before the early 90s then chances are that you have been called “belles” by the natives when you been visiting our countries whether you’re aware of it or not. As you know belles is a summer fruit that has its prime season from about june till august. The diaspora also typically make homeland visits mainly during this period due to the nature of our summer brakes here in the west. Thats why we are or were called belles I was told. I’ve heard many funny stories from both sides of the gap but mostly from those that came back from their visits.

Like when my mom came back and told us she finally got my granddad a pair of new eyeglasses because the poor old man (may he rest in peace) confused all of us due to his worsening eye sight. But when he finally got them on and saw everyone all very clearly he never wanted to put them on again. He said it best himself that we all look very scary so near and close in such details 😀 It was apparently too much of change all at once for him I guess?

The gap that was created between the diaspora and the inhabitants is in a similar way a bit scary when looked at closely beyond it’s slightly blurred surfac. I my self have only been back home to Eritrea 2 times since I left it as a child long ago. The first time I returned was in the mid 90 s shortly after the country’s well longed independence. The turn had finally come for my sister and I to travel alone there as young somewhat naive teenagers and stay with our relatives during the entire summer.

What I remember most of that visit was how annoyed some people (in the arab countries) were already at the transit occasions in Yemen and Saudi airports about our (to us considered normal tourist outfits) dressings with shorts and skirts and maybe the clumsy careless teen style to complement the total culture clash. Our parents did their best to warn us about the culture differences at that time but there was only so much a teen brain could take in so the rest was up to us and our freedom we thought. Shortly after we arrived there, many surely looked at us as if we were aliens from outer space for a period. Later we kind of started to understand that they actually considered us like children if not perhaps a bit dumb, specially in comparison to the local teenagers there.

I also remember how insufficient we felt with our teenage budget for not being able to help back everyone that were genuinely and generously nice to us despite our naive and trouble free venturesome travels everywhere within the country. However what remained the same throughout the whole stay was that which ever city or village we visited we got a bit stared at if not almost discreetly laughed at sometimes simply for the way we dressed and carried ourselves like. We never really got why they found it amusing how we dressed but it was pretty harmless so eventually we kind of adapted to the reaction. In some villages, the ladies even kindly offered us a netsela (a sort of light scarf) to wear like the locals. Not necessarily to cover up anything because we didn’t reveal more than bare arms and legs below knees, but more to assimilate better. It was an act of care and consideration for us

The culture crash was just a total havoc at that time just like we were warned about. The second time I traveled there a time after the millennium shift a whole lot had changed so there were no funny reactions at all about clothing or traditionally expected behaviours. But I could already clearly grasp the huge class difference emerging. The very visible economically different lifestyles created partly by the diaspora was undoubtedly causing a tensions beneath the surface. The growth of darker emotions such as envy, greed, resentment, and abandonment where almost tangible. It was bound to naturally.

I tried to address this concern already at that time with those in the diaspora but was met with negligence if not cold denial and some mild resentment. The problem as I saw it at that time was not that the people were not nice because most of them definitely all were. But it’s the diaspora that were a wee bit too flashy, wild without the littlest minute self-awareness at all. It was so worrying how careless they were of the consequences that I was dreading silently

So on my second visit I didn’t stay there longer than a week and a half and I never went back there again since that time but kind of anticipated the development which by now has fully taken place as we can see. The mass-migrations from Eritrea and around that region in my opinion is hugely thanks to the carelessness of the diaspora distracting people from their usual daily routine hard-works. Off-course everyone was going to want to have as good economy like the “belles” people understandably. Who doesn’t want to come back to their homeland and rave around local parties flashing about at luxurious restaurants.

Everyone off-course want to better their lives and escape the hardships if they see a way out. And after the groundless US economic sanction on the country about 8 years ago the situation have worsen further to what it is today. Many risking their own and their families lives through the horrific Libyan cruelty and the dangers of Mediterranean seas. All just to get to Europe, where the life of the diaspora yet again can be recreated as an aspiration within the natives again an again like a vicious cycle.

There are off course many political aspects that played their BIG roles in the whole story of the mass-migrations we see today and I have written a little bit about that too here but this time “belles” inspired me to observe the whole situation from another perspectives I guess? So I didn’t just choose to write about this because many of us don’t already know the situation or to shame us diasporas and migrants, but to awake the necessary consciousness among us thereby promoting more responsible attitudes hopefully. We should investigate how we are contributing to the problems of migrations first of all. We should as well oversee how we are relating, engaging and what message we are conveying within our people, homelands but also our responsibilities towards our new countries. Take smal steps towards reparing this gap by creating oppurtunites and building healthier and step by steb closer relations plans for example

To give you an opportunity to start engaging in a healthy way is also why I am selling this belles painting with 30% of the profit going to #TsuriyPurpose foundation. If you have any questions regarding the painting or this project and want more insights, economical reports or wonder what other merchandise will contribute to this project then leave a message here or on instagram ’semirasemret’ and Tsuriy’s FB page and I will get back a s a p

Happy holidays

Posted on Leave a comment

#TsuriyPurpose Foundation

#TsuriyPurpose foundation

Those who know me know roughly where I’ve come from but also where I am heading and why. But if it’s still unclear, then “behold” ! My project #TsuriyPurpose is here for further clarification. This challenge is not only meant to inspire myself but hopefully anyone who needs the inspiration to simply figure out their own purpose in life and dare to pursue it no matter what. If we really want to, most of us can literally get up and “do” whatever we put our minds to do whenever we really wish. However many will still not “do” it due to lack of inspiration, self-esteem or because of doubts, fear, limiting beliefs, old traditions, common brainwashing etc

Then there are those that haven’t even had one ounce of decent chance in life because of a disability, serious illnesses or other major difficulties. And worst of all is the conditions for those living outside western realms. Truth is I know most of us want to help, but we often find ourselves distanced, unattached and without real means to “do” the very difference that these vulnerable people really need in their lives. Sometimes all that it is needed is only as simple as some words of encouragement. Other times more intensive involvements are required. But we often tend to get overwhelmed by all those ’others’ needy out there that we still wont be able to help, resulting in our unintended but comfortable apathy as usual. Discouragement indeed is a thief of all inspiration and a force of not so good productive energy (that some religious people would refer to as an unpleasant figure with pointy horns and tail)

Wicked symbols aside, we can all develop the habit to encourage ourselves and others as a way to combat this general discouragement. Try to “purposely” practice it with your loved ones for example. Don’t lie to them, but encourage. There’s a difference and it’s important you know. It is often easier if you start with yourself first. Because then you know that what you are saying is true and not some creepy sleazy cliché that scares the kids 🙂 So honesty as they say is always the best policy.

The goal
The main aim with the #TsuriyPurpose foundation is also to create an entity of encouraging support system for the above mentioned vulnerable group of people/children outside any social securities. Initially the idea is to start this project in Eritrea or/and countries around that region. So if anyone from Eritrea, Ethiopia, Sudan or any other (northeastern) African country have similar thoughts and have complementary essential knowledge to contribute? Then I am all ears about any collaboration ideas.

But regardless, the master plan is to start a few small (chain) organisations. Their main task will be to serve as a resource bank of knowledge training and educating caretakers. At the same time also serve as a kind of “habilitation centre” with pedagogical materials available for the children/people concerned. This way these families/children will not only be encouraged to self-help and well needed real support in their challenges but hopefully inspire others to brake the social stigmas in society that is part of the force repressing them. In the long run, the vision is to achieve a situation where perhaps some of the beneficiaries themselves could take over/part in managing and expanding the entites further

encouragement is for practicing
While we continue to practice on encouraging our selves and others over here too; why not treat ourselves to some ethically ethnic stylish fashion by my new brand Tsuriy? (that the project is part of) The most important aspect about Tsuriy is that it will subvent some percentages of the income to #TsuriyPurpose foundation which otherwise will function as a separate organ with the purpose mentioned. Yet being a customer at Tsuriy means even more for your own identity as well (if you are habesha that is. If you’re not then the good news is you absolutly don’t have to be one to wear the gear)

As you can tell by the t-shirts, most part of the collection are designed simple enough to be worn on daily basis by anyone. But if you are habesha, why limit the joy and pride of expressing your “habeshness” only on occasional times? You can be ’you’ and dress your heritage all of the time or whenever you shall feel for it instead of waiting for festivities to arrive in order to transform into a cultural bomb. Not that there is anything wrong with cultural explosions, but, it’s only a ’part’ version of you. Be wholly you often if not daily, not only occasionally. Finally but equally important to inform you about Tsuriy is also that as a customer you will not only complete the mission in this purpose but also enforce the habit of caring. Caring for yourself, caring for others as well as for the environment, as most goods will be partly if not 100% organic while bearing certifications such as GOTS, fairtrade, KRAV ans.

Campaigns
Depending on the campaigns at certain times, a certain percentage that will be specified more precisely later is meant to fund the start of the foundation. Campaigns may vary in shapes and times. Nevertheless both Tsuriy and #TsuriyPurpose are basically like the two sides of a coin. They “do” however different things. One is a business organisation, the other builds up communities much similar to a typical social entrepreneurship model system. But! Without harming nature or offending social justices issues.

This is why raw materials are carefully chosen and preferably certified but due too lack of them, non certified items will inevitably complete the rest of the stocks. It is good to know that organic materials are not only limited in availability but unfortunately also in styles so all items will/may not always be 100% organic either, even if the ultimate goal is to achieve just that. In my future blog I also aim to dig deeper into the discussions and some rather questionable manners in which the “organic” issue actually is exploited too. So let’s stay awake! For now, contents will be clearly communicated for most products so those who specially care about this issue can make an informed decision on your purchase. But don’t hesitate to ask if the information may be short. Also your tips, questions and constructive critiques are always of help and more than welcomed here. So feel free to speak your mind